کتلت

استیک دسته‌دار(مخصوص کم خونی) استیک دسته‌دار(مخصوص کم خونی)

کتلت
2768
خوب
91/03/28 19:41
برگر گیاهخواران برگر گیاهخواران

کتلت
20 دقيقه
2479
خوب
91/04/03 23:05
برگرسیب زمینی وعدس با سس قارچ برگرسیب زمینی وعدس با سس قارچ

کتلت
30 دقيقه
3396
قابل خوردن
91/03/08 21:44
ترش شامی ترش شامی

کتلت
3825
خوب
91/03/12 11:16
شامی آرد نخودچی شامی آرد نخودچی

کتلت
16540
قابل خوردن
91/05/25 00:50
شامی با لپه (شامی پوک) شامی با لپه (شامی پوک)

کتلت
4004
خوب
91/04/07 00:03
شامی ترش شامی ترش

کتلت
2860
خوب
91/04/18 17:13
شامی سویا شامی سویا

کتلت
3016
خوب
91/03/12 21:58
شامی سیب ‌زمینی شامی سیب ‌زمینی

کتلت
23987
خوب
91/05/12 01:46
شامی لبنانی شامی لبنانی

کتلت
5863
خوب
91/04/06 23:57
شامی لپه مخصوص شامی لپه مخصوص

کتلت
30 دقيقه
15314
خوب
91/03/07 07:57
شـامـی مـرغ شـامـی مـرغ

کتلت
3719
خوب
91/04/19 00:01
شامی نخودچی شامی نخودچی

کتلت
20 دقيقه
2975
خوب
91/03/20 11:45
شامی کباب با گوشت مرغ شامی کباب با گوشت مرغ

کتلت
17795
خوب
91/03/09 15:26
شنیتسل (شنیسل) مرغ شنیتسل (شنیسل) مرغ

کتلت
2639
خوب
91/04/07 00:00
شنیتسل مرغ شنیتسل مرغ

کتلت
20 دقيقه
4092
خيلي خوب
91/03/16 13:48
شنیسل مرغ شنیسل مرغ

کتلت
3099
خوب
91/04/06 23:54
فلافل با سیب زمینی فلافل با سیب زمینی

کتلت
8566
خوب
91/04/06 23:00
فلافل لبنانی فلافل لبنانی

کتلت
12022
خوب
91/03/18 19:21
قارچ برگر قارچ برگر

کتلت
3282
خوب
91/04/08 00:15
ناگت مرغ ناگت مرغ

کتلت
4416
خوب
91/03/09 14:53
کتلت با سویا کتلت با سویا

کتلت
6950
خوب
91/04/07 23:51
کتلت برنج کتلت برنج

کتلت
3633
خوب
91/03/24 10:14
کتلت تن ماهی با ذرت کتلت تن ماهی با ذرت

کتلت
20 دقيقه
2707
خوب
91/03/12 12:12
کتلت جعفری کتلت جعفری

کتلت
3035
خوب
91/04/07 00:39
کتلت حلقوی کتلت حلقوی

کتلت
2523
خوب
91/04/09 18:14
کتلت دسته دار کتلت دسته دار

کتلت
2373
خوب
91/03/20 13:23
کتلت ذرت با پیازچه کتلت ذرت با پیازچه

کتلت
2291
خيلي خوب
91/05/25 01:16
کتلت سیب زمینی کتلت سیب زمینی

کتلت
4343
خوب
91/03/09 14:43
کتلت سیب زمینی با کالباس کتلت سیب زمینی با کالباس

کتلت
16827
خوب
91/04/05 14:20
کتلت عدس کتلت عدس

کتلت
30 دقيقه
4910
خوب
91/05/24 00:36
کتلت عدس و زیره کتلت عدس و زیره

کتلت
2522
خوب
91/04/07 00:09
کتلت قارچ کتلت قارچ

کتلت
2819
قابل خوردن
91/04/06 16:03
کتلت قلقلی تن ماهی کتلت قلقلی تن ماهی

کتلت
30 دقيقه
2150
خوب
91/12/11 18:15
کتلت گیاهی کتلت گیاهی

کتلت
3110
قابل خوردن
91/04/07 00:17
کتلت ماهی کتلت ماهی

کتلت
2077
خوب
91/05/10 02:14
کتلت ماهی کتلت ماهی

کتلت
1 ساعت
1983
قابل خوردن
91/10/13 16:25
کتلت مرغ کتلت مرغ

کتلت
3143
خوب
91/03/09 15:00
کتلت مرغ با قارچ و جعفری کتلت مرغ با قارچ و جعفری

کتلت
4245
خيلي خوب
91/04/12 22:45
کتلت مرغ خوراک کتلت مرغ خوراک

کتلت
3548
خوب
91/03/16 19:23
کتلت مرغ و سیب زمینی کتلت مرغ و سیب زمینی

کتلت
4520
خوب
91/04/12 22:41
کتلت مرغ و هویج کتلت مرغ و هویج

کتلت
3881
خوب
91/04/07 00:27
کتلت مرغ و هویج کتلت مرغ و هویج

کتلت
2550
خوب
91/03/23 16:06
کتلت هویج کتلت هویج

کتلت
2326
قابل خوردن
91/03/09 14:48
کتلت کدو کتلت کدو

کتلت
2354
خوب
91/04/08 23:46
کتلت کدو کتلت کدو

کتلت
3104
خوب
91/04/19 00:54
کروکت گوشت کروکت گوشت

کتلت
5365
خوب
91/04/09 17:40
کوکوی باقلا کوکوی باقلا

کتلت
3700
خوب
91/04/19 00:44