کتلت

استیک دسته‌دار(مخصوص کم خونی) استیک دسته‌دار(مخصوص کم خونی)

کتلت
2230
خوب
91/03/28 19:41
برگر گیاهخواران برگر گیاهخواران

کتلت
20 دقيقه
1952
خوب
91/04/03 23:05
برگرسیب زمینی وعدس با سس قارچ برگرسیب زمینی وعدس با سس قارچ

کتلت
30 دقيقه
2822
قابل خوردن
91/03/08 21:44
ترش شامی ترش شامی

کتلت
3214
خوب
91/03/12 11:16
شامی آرد نخودچی شامی آرد نخودچی

کتلت
13969
قابل خوردن
91/05/25 00:50
شامی با لپه (شامی پوک) شامی با لپه (شامی پوک)

کتلت
3377
خوب
91/04/07 00:03
شامی ترش شامی ترش

کتلت
2348
خوب
91/04/18 17:13
شامی سویا شامی سویا

کتلت
2502
خوب
91/03/12 21:58
شامی سیب ‌زمینی شامی سیب ‌زمینی

کتلت
20147
خوب
91/05/12 01:46
شامی لبنانی شامی لبنانی

کتلت
5169
خوب
91/04/06 23:57
شامی لپه مخصوص شامی لپه مخصوص

کتلت
30 دقيقه
14370
خوب
91/03/07 07:57
شـامـی مـرغ شـامـی مـرغ

کتلت
3142
خوب
91/04/19 00:01
شامی نخودچی شامی نخودچی

کتلت
20 دقيقه
2425
خوب
91/03/20 11:45
شامی کباب با گوشت مرغ شامی کباب با گوشت مرغ

کتلت
15040
خوب
91/03/09 15:26
شنیتسل (شنیسل) مرغ شنیتسل (شنیسل) مرغ

کتلت
2133
خوب
91/04/07 00:00
شنیتسل مرغ شنیتسل مرغ

کتلت
20 دقيقه
3501
خيلي خوب
91/03/16 13:48
شنیسل مرغ شنیسل مرغ

کتلت
2591
خوب
91/04/06 23:54
فلافل با سیب زمینی فلافل با سیب زمینی

کتلت
5924
خوب
91/04/06 23:00
فلافل لبنانی فلافل لبنانی

کتلت
11028
خوب
91/03/18 19:21
قارچ برگر قارچ برگر

کتلت
2750
خوب
91/04/08 00:15
ناگت مرغ ناگت مرغ

کتلت
3782
خوب
91/03/09 14:53
کتلت با سویا کتلت با سویا

کتلت
5835
خوب
91/04/07 23:51
کتلت برنج کتلت برنج

کتلت
3123
خوب
91/03/24 10:14
کتلت تن ماهی با ذرت کتلت تن ماهی با ذرت

کتلت
20 دقيقه
2185
خوب
91/03/12 12:12
کتلت جعفری کتلت جعفری

کتلت
2533
خوب
91/04/07 00:39
کتلت حلقوی کتلت حلقوی

کتلت
2032
خوب
91/04/09 18:14
کتلت دسته دار کتلت دسته دار

کتلت
1890
خوب
91/03/20 13:23
کتلت ذرت با پیازچه کتلت ذرت با پیازچه

کتلت
1764
خيلي خوب
91/05/25 01:16
کتلت سیب زمینی کتلت سیب زمینی

کتلت
3751
خوب
91/03/09 14:43
کتلت سیب زمینی با کالباس کتلت سیب زمینی با کالباس

کتلت
11337
خوب
91/04/05 14:20
کتلت عدس کتلت عدس

کتلت
30 دقيقه
4362
خوب
91/05/24 00:36
کتلت عدس و زیره کتلت عدس و زیره

کتلت
2027
خوب
91/04/07 00:09
کتلت قارچ کتلت قارچ

کتلت
2317
قابل خوردن
91/04/06 16:03
کتلت قلقلی تن ماهی کتلت قلقلی تن ماهی

کتلت
30 دقيقه
1633
خوب
91/12/11 18:15
کتلت گیاهی کتلت گیاهی

کتلت
2608
قابل خوردن
91/04/07 00:17
کتلت ماهی کتلت ماهی

کتلت
1537
خوب
91/05/10 02:14
کتلت ماهی کتلت ماهی

کتلت
1 ساعت
1458
قابل خوردن
91/10/13 16:25
کتلت مرغ کتلت مرغ

کتلت
2550
خوب
91/03/09 15:00
کتلت مرغ با قارچ و جعفری کتلت مرغ با قارچ و جعفری

کتلت
3284
خيلي خوب
91/04/12 22:45
کتلت مرغ خوراک کتلت مرغ خوراک

کتلت
3004
خوب
91/03/16 19:23
کتلت مرغ و سیب زمینی کتلت مرغ و سیب زمینی

کتلت
3237
خوب
91/04/12 22:41
کتلت مرغ و هویج کتلت مرغ و هویج

کتلت
2900
خوب
91/04/07 00:27
کتلت مرغ و هویج کتلت مرغ و هویج

کتلت
2037
خوب
91/03/23 16:06
کتلت هویج کتلت هویج

کتلت
1730
قابل خوردن
91/03/09 14:48
کتلت کدو کتلت کدو

کتلت
1826
خوب
91/04/08 23:46
کتلت کدو کتلت کدو

کتلت
2596
خوب
91/04/19 00:54
کروکت گوشت کروکت گوشت

کتلت
4756
خوب
91/04/09 17:40
کوکوی باقلا کوکوی باقلا

کتلت
3065
خوب
91/04/19 00:44