نوشیدنی

آب طالبی آب طالبی

نوشیدنی
2535
خيلي خوب
91/05/10 01:32
آلبالو گلاسه آلبالو گلاسه

نوشیدنی
2985
خوب
91/05/23 02:18
آیس تی لیمو آیس تی لیمو

نوشیدنی
2325
خوب
91/05/21 01:55
آیس‌ تى لیمو آیس‌ تى لیمو

نوشیدنی
2236
خيلي خوب
91/04/09 15:46
اسموتی انار اسموتی انار

نوشیدنی
5 دقيقه
2681
خوب
91/04/14 15:00
اسموتی پرتقال و توت فرنگی اسموتی پرتقال و توت فرنگی

نوشیدنی
2436
خوب
91/04/07 18:17
اسموتی چند میوه اسموتی چند میوه

نوشیدنی
2771
خيلي خوب
91/04/14 23:00
اسموتی طالبی و عرق بیدمشک اسموتی طالبی و عرق بیدمشک

نوشیدنی
2233
خوب
91/12/13 15:25
اسموتی هلو اسموتی هلو

نوشیدنی
5 دقيقه
1402
خوب
92/01/12 00:22
پانچ انگور پانچ انگور

نوشیدنی
2206
خيلي خوب
91/05/23 02:39
چای آلبالو چای آلبالو

نوشیدنی
2458
خيلي خوب
91/05/20 00:48
چای ترش یا رز چینی چای ترش یا رز چینی

نوشیدنی
2265
خيلي خوب
91/05/20 00:44
چای سبز چای سبز

نوشیدنی
3341
خوب
91/05/20 00:39
چای نعنا مراکشی چای نعنا مراکشی

نوشیدنی
2344
خيلي خوب
91/05/21 01:09
چایی زنجبیلی چایی زنجبیلی

نوشیدنی
2081
خيلي خوب
91/05/28 03:00
چایی سرد با انبه و نعنا چایی سرد با انبه و نعنا

نوشیدنی
1762
91/04/07 15:25
چایی یمن چایی یمن

نوشیدنی
1938
خوب
91/04/06 02:22
خیار سکنجبین با طعم نعناع خیار سکنجبین با طعم نعناع

نوشیدنی
3494
خوب
91/04/10 23:43
دم نوش عشق دم نوش عشق

نوشیدنی
2617
خوب
91/05/21 01:48
دوغ گازدار خانگی دوغ گازدار خانگی

نوشیدنی
2905
خوب
91/05/19 02:41
شربت آبلیمو و شاه توت شربت آبلیمو و شاه توت

نوشیدنی
10197
خوب
91/05/19 00:39
شربت بادرنجبویه و بیدمشک شربت بادرنجبویه و بیدمشک

نوشیدنی
2648
خوب
91/05/23 02:11
شربت سکنجبین شربت سکنجبین

نوشیدنی
2148
خوب
91/05/10 01:50
شکلات داغ شکلات داغ

نوشیدنی
3059
خيلي خوب
91/04/05 16:30
شیر شکلات شیر شکلات

نوشیدنی
2407
خيلي خوب
91/04/18 02:39
شــیک کوکـتل شــیک کوکـتل

نوشیدنی
2095
قابل خوردن
91/04/06 16:52
فالوده چند میوه فالوده چند میوه

نوشیدنی
10 دقيقه
2137
خوب
91/05/11 17:33
فالوده هلو فالوده هلو

نوشیدنی
10 دقيقه
2083
خوب
91/05/11 17:39
فراپوچینو فراپوچینو

نوشیدنی
2458
خوب
91/05/19 02:23
قهوه فرانسوی با کاکائو قهوه فرانسوی با کاکائو

نوشیدنی
1854
قابل خوردن
91/04/17 17:45
قهوه فرانسوی با کاکائو قهوه فرانسوی با کاکائو

نوشیدنی
2144
خيلي خوب
91/04/08 00:35
گلاسه توت فرنگی و لیمو گلاسه توت فرنگی و لیمو

نوشیدنی
2115
خيلي خوب
91/05/21 01:45
لیموناد اسطخودوس لیموناد اسطخودوس

نوشیدنی
1828
خوب
91/05/19 00:35
لیموناد نعنایی لیموناد نعنایی

نوشیدنی
2467
خيلي خوب
91/04/14 16:16
معجون معجون

نوشیدنی
3463
خيلي خوب
91/04/06 17:07
میلک شیک آناناس میلک شیک آناناس

نوشیدنی
1529
خيلي خوب
92/05/09 17:01
میلک شیک انبه میلک شیک انبه

نوشیدنی
1711
خوب
91/04/05 11:44
میلک شیک زردآلو میلک شیک زردآلو

نوشیدنی
2286
خوب
91/05/23 02:51
میلک شیک موز میلک شیک موز

نوشیدنی
3243
خيلي خوب
91/04/03 17:24
میلک شیک نوتلا میلک شیک نوتلا

نوشیدنی
3125
خيلي خوب
91/04/03 16:18
نسکافه رژیمی نسکافه رژیمی

نوشیدنی
1622
قابل خوردن
92/05/13 16:28
نسکافه کلاسیک نسکافه کلاسیک

نوشیدنی
2078
خوب
91/04/19 00:27
نوشیدنی برای کودکان بالای 10 ماه نوشیدنی برای کودکان بالای 10 ماه

نوشیدنی
2033
خوب
91/04/13 17:46
نوشیدنی بلینی خربزه بدون الکل نوشیدنی بلینی خربزه بدون الکل

نوشیدنی
1938
خوب
91/05/19 01:49
نوشیدنی ترک نوشیدنی ترک

نوشیدنی
2193
خوب
91/04/17 23:44
نوشیدنی توت فرنگی بدون الکل نوشیدنی توت فرنگی بدون الکل

نوشیدنی
1695
خوب
91/05/19 01:46
نوشیدنی خوشمزه و ضد سرطان نوشیدنی خوشمزه و ضد سرطان

نوشیدنی
3019
خوب
91/04/06 00:54
نوشیدنی سیب و اووکادو نوشیدنی سیب و اووکادو

نوشیدنی
1789
خوب
91/04/07 13:01
نوشیدنی مخلوط نوشیدنی مخلوط

نوشیدنی
2172
خيلي خوب
91/04/17 00:05
نوشیدنی مرکبات نوشیدنی مرکبات

نوشیدنی
2005
خيلي خوب
91/05/23 01:57
نوشیدنی موز و بادام هندی نوشیدنی موز و بادام هندی

نوشیدنی
1793
خيلي خوب
91/04/05 16:25
نوشیدنی کیوی و سیب نوشیدنی کیوی و سیب

نوشیدنی
2042
خوب
91/04/17 16:58
هات چاکلت فندقی هات چاکلت فندقی

نوشیدنی
2359
خوب
91/05/09 17:14
کاپوچینو کاپوچینو

نوشیدنی
2650
خوب
91/04/18 00:57
کاپوچینو کاپوچینو

نوشیدنی
2844
خيلي خوب
91/04/08 00:40
کافه گلاسه کافه گلاسه

نوشیدنی
2884
خوب
91/04/17 23:41
کافه گلاسه عربی کافه گلاسه عربی

نوشیدنی
2101
خيلي خوب
91/04/18 01:47
کلد استاپ کلد استاپ

نوشیدنی
2074
خوب
91/05/21 01:51
کوکتل سیب و انگور کوکتل سیب و انگور

نوشیدنی
1705
قابل خوردن
91/05/23 03:12
یخ در بهشت آلبالو یخ در بهشت آلبالو

نوشیدنی
2145
خوب
91/04/06 01:40
یخ در بهشت آلبالو با شربت به یخ در بهشت آلبالو با شربت به

نوشیدنی
2179
خوب
91/05/23 02:27
یخ دربهشت هلو یخ دربهشت هلو

نوشیدنی
2414
خيلي خوب
91/05/23 02:30