نوشیدنی

آب طالبی آب طالبی

نوشیدنی
2700
خيلي خوب
91/05/10 01:32
آلبالو گلاسه آلبالو گلاسه

نوشیدنی
3140
خوب
91/05/23 02:18
آیس تی لیمو آیس تی لیمو

نوشیدنی
2677
خوب
91/05/21 01:55
آیس‌ تى لیمو آیس‌ تى لیمو

نوشیدنی
2386
خيلي خوب
91/04/09 15:46
اسموتی انار اسموتی انار

نوشیدنی
5 دقيقه
2835
خوب
91/04/14 15:00
اسموتی پرتقال و توت فرنگی اسموتی پرتقال و توت فرنگی

نوشیدنی
2620
خوب
91/04/07 18:17
اسموتی چند میوه اسموتی چند میوه

نوشیدنی
2972
خيلي خوب
91/04/14 23:00
اسموتی طالبی و عرق بیدمشک اسموتی طالبی و عرق بیدمشک

نوشیدنی
2407
خوب
91/12/13 15:25
اسموتی هلو اسموتی هلو

نوشیدنی
5 دقيقه
1530
خوب
92/01/12 00:22
پانچ انگور پانچ انگور

نوشیدنی
2348
خيلي خوب
91/05/23 02:39
چای آلبالو چای آلبالو

نوشیدنی
2613
خيلي خوب
91/05/20 00:48
چای ترش یا رز چینی چای ترش یا رز چینی

نوشیدنی
2426
خيلي خوب
91/05/20 00:44
چای سبز چای سبز

نوشیدنی
3477
خوب
91/05/20 00:39
چای نعنا مراکشی چای نعنا مراکشی

نوشیدنی
2487
خيلي خوب
91/05/21 01:09
چایی زنجبیلی چایی زنجبیلی

نوشیدنی
2212
خيلي خوب
91/05/28 03:00
چایی سرد با انبه و نعنا چایی سرد با انبه و نعنا

نوشیدنی
1911
91/04/07 15:25
چایی یمن چایی یمن

نوشیدنی
2054
خوب
91/04/06 02:22
خیار سکنجبین با طعم نعناع خیار سکنجبین با طعم نعناع

نوشیدنی
3643
خوب
91/04/10 23:43
دم نوش عشق دم نوش عشق

نوشیدنی
2762
خوب
91/05/21 01:48
دوغ گازدار خانگی دوغ گازدار خانگی

نوشیدنی
3041
خوب
91/05/19 02:41
شربت آبلیمو و شاه توت شربت آبلیمو و شاه توت

نوشیدنی
10385
خوب
91/05/19 00:39
شربت بادرنجبویه و بیدمشک شربت بادرنجبویه و بیدمشک

نوشیدنی
3357
خوب
91/05/23 02:11
شربت سکنجبین شربت سکنجبین

نوشیدنی
2274
خوب
91/05/10 01:50
شکلات داغ شکلات داغ

نوشیدنی
3185
خيلي خوب
91/04/05 16:30
شیر شکلات شیر شکلات

نوشیدنی
2536
خيلي خوب
91/04/18 02:39
شــیک کوکـتل شــیک کوکـتل

نوشیدنی
2212
قابل خوردن
91/04/06 16:52
فالوده چند میوه فالوده چند میوه

نوشیدنی
10 دقيقه
2268
خوب
91/05/11 17:33
فالوده هلو فالوده هلو

نوشیدنی
10 دقيقه
2215
خوب
91/05/11 17:39
فراپوچینو فراپوچینو

نوشیدنی
2635
خوب
91/05/19 02:23
قهوه فرانسوی با کاکائو قهوه فرانسوی با کاکائو

نوشیدنی
1985
قابل خوردن
91/04/17 17:45
قهوه فرانسوی با کاکائو قهوه فرانسوی با کاکائو

نوشیدنی
2274
خيلي خوب
91/04/08 00:35
گلاسه توت فرنگی و لیمو گلاسه توت فرنگی و لیمو

نوشیدنی
2264
خيلي خوب
91/05/21 01:45
لیموناد اسطخودوس لیموناد اسطخودوس

نوشیدنی
1973
خوب
91/05/19 00:35
لیموناد نعنایی لیموناد نعنایی

نوشیدنی
2604
خيلي خوب
91/04/14 16:16
معجون معجون

نوشیدنی
3635
خيلي خوب
91/04/06 17:07
میلک شیک آناناس میلک شیک آناناس

نوشیدنی
1666
خيلي خوب
92/05/09 17:01
میلک شیک انبه میلک شیک انبه

نوشیدنی
1845
خوب
91/04/05 11:44
میلک شیک زردآلو میلک شیک زردآلو

نوشیدنی
2441
خوب
91/05/23 02:51
میلک شیک موز میلک شیک موز

نوشیدنی
3398
خيلي خوب
91/04/03 17:24
میلک شیک نوتلا میلک شیک نوتلا

نوشیدنی
3284
خيلي خوب
91/04/03 16:18
نسکافه رژیمی نسکافه رژیمی

نوشیدنی
1757
قابل خوردن
92/05/13 16:28
نسکافه کلاسیک نسکافه کلاسیک

نوشیدنی
2233
خوب
91/04/19 00:27
نوشیدنی برای کودکان بالای 10 ماه نوشیدنی برای کودکان بالای 10 ماه

نوشیدنی
2174
خوب
91/04/13 17:46
نوشیدنی بلینی خربزه بدون الکل نوشیدنی بلینی خربزه بدون الکل

نوشیدنی
2084
خوب
91/05/19 01:49
نوشیدنی ترک نوشیدنی ترک

نوشیدنی
2362
خوب
91/04/17 23:44
نوشیدنی توت فرنگی بدون الکل نوشیدنی توت فرنگی بدون الکل

نوشیدنی
1820
خوب
91/05/19 01:46
نوشیدنی خوشمزه و ضد سرطان نوشیدنی خوشمزه و ضد سرطان

نوشیدنی
3180
خوب
91/04/06 00:54
نوشیدنی سیب و اووکادو نوشیدنی سیب و اووکادو

نوشیدنی
1948
خوب
91/04/07 13:01
نوشیدنی مخلوط نوشیدنی مخلوط

نوشیدنی
2309
خيلي خوب
91/04/17 00:05
نوشیدنی مرکبات نوشیدنی مرکبات

نوشیدنی
2151
خيلي خوب
91/05/23 01:57
نوشیدنی موز و بادام هندی نوشیدنی موز و بادام هندی

نوشیدنی
1934
خيلي خوب
91/04/05 16:25
نوشیدنی کیوی و سیب نوشیدنی کیوی و سیب

نوشیدنی
2183
خوب
91/04/17 16:58
هات چاکلت فندقی هات چاکلت فندقی

نوشیدنی
2505
خوب
91/05/09 17:14
کاپوچینو کاپوچینو

نوشیدنی
2806
خوب
91/04/18 00:57
کاپوچینو کاپوچینو

نوشیدنی
2979
خيلي خوب
91/04/08 00:40
کافه گلاسه کافه گلاسه

نوشیدنی
3013
خوب
91/04/17 23:41
کافه گلاسه عربی کافه گلاسه عربی

نوشیدنی
2246
خيلي خوب
91/04/18 01:47
کلد استاپ کلد استاپ

نوشیدنی
2225
خوب
91/05/21 01:51
کوکتل سیب و انگور کوکتل سیب و انگور

نوشیدنی
1832
قابل خوردن
91/05/23 03:12
یخ در بهشت آلبالو یخ در بهشت آلبالو

نوشیدنی
2296
خوب
91/04/06 01:40
یخ در بهشت آلبالو با شربت به یخ در بهشت آلبالو با شربت به

نوشیدنی
2309
خوب
91/05/23 02:27
یخ دربهشت هلو یخ دربهشت هلو

نوشیدنی
2543
خيلي خوب
91/05/23 02:30